Dräneringar 

Vi har god erfarenhet av dräneringar och är bland annat certifierade av Pordrän (Fuktcert), Isodrän (ISOCERT2), samt utbildade i av FuktSpärrTeknik Optidrain (Säker Grund). Detta innebär att du som kund vet att du får en korrekt utförd dränering. Det innebär även en ytterligare säkerhet för er som kunder då företag som missköter sig kan förlora sina certifieringarna. Vi följer alltid Pordrän, Isodrän och FuktSpärrTekniks monteringsanvisningar till punkt och pricka samt fotodokumenterar arbetets olika delmoment.Korrekt utförd dränering?


Vi förstår att valet av entreprenör är svårt, vi anlitas ofta för att felsöka dräneringar som inte fungerar och som utförts av andra entreprenörer. Vi är inte besiktningsmän men kan skriva ett utlåtande om vad som inte är korrekt utfört med bl.a. hänvisning till tillverkarnas monteringsanvisningar. Som tidigare nämnt har vi i företaget en byggnadsingenjör och vi har mycket god erfarenhet av dräneringar. Tyvärr är felaktiga monteringar mycket vanliga och återkommande av både små och stora entreprenörer. Önskar ni veta mer om dränering samt detaljer på vad som oftast görs felaktigt klicka på nedanstående länk.

Vill ni lära er mer om dränering tryck här!


Kontakta oss gärna för mer information!


Nedan följer några av våra installationer


Lillån Örebro

 • Åsbyvägen5
 • Åsbyvägen4
 • Åsbyvägen3
 • Åsbyvägen1
 • Åsbyvägen2
 • Åsbyvägen6


Rynninge Örebro

 • Torgvägen1
 • Torgvägen3
 • Torgvägen2
 • Torgvägen4
 • Torgvägen5
 • Torgvägen6
 • Torgvägen7
 • Torgvägen9
 • Torgvägen10
 • Torgvägen11


 

Rosta Örebro

 • Tengvallsgatan21
 • Tengvallsgatan22
 • Tengvallsgatan23
 • Tengvallsgatan24
 • Tengvallsgatan25Rosta Örebro

 • Tengvallsgatan11
 • Tengvallsgatan12
 • Tengvallsgatan13
 • Tengvallsgatan14
 • Tengvallsgatan15Lillån Örebro

 • Svartkällevägen21
 • Svartkällevägen22
 • Svartkällevägen23
 • Svartkällevägen24
 • Svartkällevägen25Lillån Örebro

 • Svartkällevägen11
 • Svartkällevägen12
 • Svartkällevägen13
 • Svartkällevägen14Garphyttan

 • Stålvägen1
 • Stålvägen2
 • Stålvägen3
 • Stålvägen4
 • Stålvägen5
 • Stålvägen6
 • Stålvägen7Adolfsberg Örebro

 • Skjutsvägen1
 • Skjutsvägen2
 • Skjutsvägen3
 • Skjutsvägen4
 • Skjutsvägen5Lillån Örebro

 • Ryssängsvägen1
 • Ryssängsvägen2
 • Ryssängsvägen3
 • Ryssängsvägen4
 • Ryssängsvägen5Pålsboda

 • Pålsboda1
 • Pålsboda2
 • Pålsboda3
 • Pålsboda4
 • Pålsboda5Sörby Örebro

 • Nämnemansgatan1
 • Nämnemansgatan2
 • Nämnemansgatan3
 • Nämnemansgatan4
 • Nämnemansgatan5Nya hjärsta Örebro

 • Nyahjärsta1
 • Nyahjärsta2
 • Nyahjärsta3Nastaberg/Adolfsberg Örebro

 • Nastabergs5
 • Nastabergsv1
 • Nastabergsv2
 • Nastabergsv3
 • Nastabergsv4Rynninge Örebro

 • Krokvägen1
 • Krokvägen2
 • Krokvägen3
 • Krokvägen4
 • Krokvägen5Karlskoga

 • KGA21
 • KGA22
 • KGA23
 • KGA24
 • KGA25Karlskoga

 • KGA11
 • KGA12
 • KGA13
 • KGA14
 • KGA15Nastaberg/Adolfsberg Örebro

 • Karlhällshällsvägen1
 • Karlhällshällsvägen2
 • Karlhällshällsvägen3
 • Karlhällshällsvägen4
 • Karlhällshällsvägen5
 • Karlhällshällsvägen6
 • Karlhällshällsvägen7Nastaberg/Adolfsberg Örebro

 • Kapellvägen1
 • Kapellvägen2
 • Kapellvägen3
 • Kapellvägen4
 • Kapellvägen5Lanna

 • HidingeNorrtorp1
 • HidingeNorrtorp2
 • HidingeNorrtorp3
 • HidingeNorrtorp4
 • HidingeNorrtorp5
 • HidingeNorrtorp6Fjugesta

 • Hagagatan1
 • Hagagatan2
 • Hagagatan3
 • Hagagatan4
 • Hagagatan5
 • Hagagatan6
Hagaby Örebro

 • Hagaby1
 • Hagaby2
 • Hagaby3
 • Hagaby4
 • Hagaby5
 • Hagaby6Gamla hjärsta Örebro

 • Delägargatan1
 • Delägargatan2
 • Delägargatan3
 • Delägargatan4Vintrosa

 • Dalstavägen11
 • Dalstavägen12
 • Dalstavägen13
 • Dalstavägen14
 • Dalstavägen15
 • Dalstavägen16Vintrosa

 • Dalsadsvägen 21
 • Dalsadsvägen 22
 • Dalsadsvägen23Nastaberg/Adolfsberg Örebro

 • Brunnstorpsvägen1
 • Brunnstorpsvägen2
 • Brunnstorpsvägen3
 • Brunnstorpsvägen4
 • Brunnstorpsvägen5
 • Brunnstorpsvägen6
 • Brunnstorpsvägen7Adolfsberg Örebro

 • Björkdalsvägen1
 • Björkdalsvägen2
 • Björkdalsvägen3
 • Björkdalsvägen4Brickeberg Örebro

 • Alstavägen1
 • Alstavägen2
 • Alstavägen3
 • Alstavägen4
 • Alstavägen5
 • Alstavägen6
 • Alstavägen7
 • IMG_20191007_110322Almby Örebro

 • Almby1
 • Almby2
 • Almby3
 • Almby4Post
Samtal
Om