Uppfarter & Parkeringar

Vi utför projektering och underlagsarbete för uppfarter och parkeringsytor.

Oavsett om ni önskar anlägga en ny parkering/uppfart eller förbättra er nuvarande löser vi detta. Som ytskikt kan ni välja mellan asfalt, plattor, markbetong eller grus. Om ni så önskar monterar vi kantsten eller svetsade kantstål.

Nedan följer några exempel.


Asfalterad parkering

Nedanstående uppfart hade kraftiga hjulspår, sprickor i asfalten och ojämn lutning. Liksom många parkeringar och uppfarter beroende på undermåligt förarbete innan tidigare asfaltering. Kunden önskade även bredda parkeringen då den gjordes om. Underarbetet och kantstensättning genomförd av BN Entreprenad AB, asfalteringen genomförd av NCC. 

 • P - Fågelstav 6
 • P - Fågelstav 5
 • P - Fågelstav 4
 • P - Fågelstav 3
 • P - Fågelstav 2
 • P - Fågelstav 1
Parkering med natursingel och kantstöd i stål.

Kunden önskade få bättre bärighet på uppfarten samt ett mer harmoniserande utseende med det vackra sekelskifteshuset. Vi schaktade ur och ersatte med välpackad bärlager, kantstöd i stål förankrades i marken och sammanfogades genom svetsning. Överst ligger ett lager naturgrus / singel 8/16mm.

 • P - Brogatan 7
 • P - Brogatan 6
 • P - Brogatan 5
 • P - Brogatan 4
 • P - Brogatan 3
 • P - Brogatan 2
 • P - Brogatan 1
Parkering med natursingel och kantstöd i stål.

Kunden önskade få bättre bärighet på uppfarten samt ett mer harmoniserande utseende med det vackra sekelskifteshuset. Vi schaktade ur och ersatte med välpackad bärlager, kantstöd i stål förankrades i marken och sammanfogades genom svetsning. Överst ligger ett lager naturgrus / singel 8/16mm.

 • P - Krokv. 5
 • P - Krokv. 4
 • P - Krokv. 3
 • P - Krokv. 2
 • P - Krokv. 1


 

Post
Samtal
Om